NSure technologie, voorop in innovatie

Genen staan aan de basis van de ontwikkeling van planten. Voordat een plant gaat bloeien, vruchten vormt of zichtbaar reageert op een bepaalde behandeling, worden de betrokken genen meer of juist minder actief. In de medische wetenschap vormt het meten van genactiviteit al jaren een onmisbare tool voor het stellen van diagnoses en het opstellen van behandelplannen. NSure heeft deze technologie verder ontwikkeld en bruikbaar gemaakt voor de agrosector.

NSure meet de activiteit van genen in planten en vertaalt dit naar waardevolle informatie. Deze informatie wordt gebruikt om het moment te bepalen waarop behandelingen het meest effectief kunnen worden toegepast. Hierdoor wordt de productie geoptimaliseerd en kunnen oogstverliezen worden verminderd.

Door het meten van veranderingen in genactiviteit als gevolg van de toepassing van biostimulanten of chemische middelen, adviseert NSure producenten van deze middelen over het optimaliseren van het tijdstip van toepassing, de formulering en de dosering. De technologie van NSure kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een meer duurzame productie van voedsel.

Onze gepatenteerde technologie is toepasbaar op alle gewassen en vele vraagstellingen. Wij richten ons momenteel op drie centrale thema’s:
           BioResponse                                              Early warning                                              Fysiologische switches