Wij richten ons op 3 centrale thema’s

Onze technologie is toepasbaar op alle gewassen en vele vraagstellingen. Wij richten ons momenteel op deze drie thema’s:

BioResponse (effecten van toegediende middelen)

Kennis en bewijs van de werking en optimalisatie van de formulering en dosering van gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. Optimale toepassing (timing) van middelen op basis van de door NSure vastgestelde fysiologische toestand van het gewas.

Early Warning (vroege indicaties voor kwaliteitsverlies)
Beperking van schade tijdens teelt of bewaring door een vroege detectie van infecties door ziekteverwekkende organismen. NSure meet niet de ziekteverwekkers zelf maar richt zich op het meten van de afweerreactie van de plant. Die reactie is bepalend voor de schade die eventueel optreedt.

Fysiologische switches

Gefundeerde beslissingen door inzicht in belangrijke omslagpunten in de ontwikkeling van planten. Zoals de ontwikkeling van koudetolerantie, het ontstaan en doorbreken van knoprust en de overgang van vegetatieve naar generatieve groei.