Marktleider in kennis en toepassing genanalyse

Visie
De agroketen staat voor de enorme uitdaging, met een krimpend landbouwareaal en een afname van beschikbare gewasbeschermingsmiddelen, de groeiende vraag naar voedsel in te vullen. Dit betekent dat de productie verhoogd, de kwaliteit verbeterd en bewaarverliezen in de keten teruggebracht moeten worden. Tegelijkertijd moet de inzet van agro chemische middelen tot een minimum worden beperkt. Dit kan niet zonder de inzet van innovatieve technologie. Analyse van genactiviteit is één van die innovatieve technologieën en biedt onmisbare tools voor een duurzame land- en tuinbouw.

Missie
NSure is wereldwijd marktleider in kennis en toepassing van analyse van genactiviteit in de agroketen. In samenwerking met partners ontwikkelen wij innovatieve en duurzame oplossingen voor een hoger rendement in alle schakels in de agroketen. Onze gepatenteerde technologie is toepasbaar op alle gewassen en vele vraagstellingen. Wij richten ons momenteel op drie centrale thema’s:

Fysiologische switches  -  Early warning  -  BioResponse (Reactie op behandelingen)

Strategie
Projecten met partners zijn de basis voor het onderzoek en de ontwikkeling van praktische tools. Onze deskundige en zeer betrokken medewerkers gaan met u op zoek naar de juiste vraagstelling als vertrekpunt voor ons onderzoek. Structurele afstemming en overleg leiden tot het inzicht dat u wenst en oplossingen waar u behoefte aan heeft. Deze aanpak leidt tot duurzame relaties met leidende partijen in de internationale agroketen. Onze unieke technologie is gepatenteerd en waar nodig vragen wij nieuwe patenten aan.