NSure is ontstaan vanuit de WUR

NSure is in 2006 ontstaan vanuit één van de onderzoeksinstituten van de Universiteit van Wageningen. Bij dit instituut, het huidige Institute for Food and Biobased Research (FBR), zijn onderzoekers dagelijks bezig met het in kaart brengen van de processen die van invloed zijn op de ontwikkeling van planten en de kwaliteit van groenten en fruit.  

In het najaar van 2006 kwamen de moleculair biologen Monique van Wordragen en Peter Balk tot de conclusie dat de resultaten van hun onderzoek van enorme waarde zouden kunnen zijn voor de land- en tuinbouw. Om te voorkomen dat de resultaten slechts voor vervolgonderzoek gebruikt zouden worden, besloten zij daarom NSure op te richten. Sindsdien is de technologie beschikbaar voor alle schakels in de agroketen en hebben veel bedrijven de toegevoegde waarde van een samenwerking met NSure ervaren. Bij NSure werken momenteel 14 betrokken en zeer deskundige medewerkers.